Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend onduidelijk. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraak van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Vaak is het zo dat een kind bepaalde klanken wel los kan zeggen maar nog niet 'ontdekt heeft' hoe het die klanken in woorden, in combinatie met andere klanken, kan gebruiken. Dit kan stap voor stap en spelenderwijs geoefend worden, ook al met hele jonge kinderen.
Soms is het zo dat een kind ook echt moeite heeft om spraakklanken op zich goed te vormen; er lijkt dan sprake van een extreme 'onhandigheid' in het spreken en vaak zie je dan een heel wisselend beeld: woorden worden steeds op een andere manier uitgesproken. In zo'n geval kan het gaan om een verbale ontwikkelingsdyspraxie.
Ook dan is er met logopedische therapie vooruitgang te boeken.

lid van de NVLF