Stotteren

 

Stotteren wordt gekenmerkt door een verstoring van de vloeiendheid in het spreken: klanken worden herhaald of verlengd of de woorden worden er als het ware uitgeperst. Bij ernstige vormen van stotteren kan spreekangst ontstaan.
Stotteren begint meestal op jonge leeftijd. Toch leidt niet alle onvloeiendheid bij jonge kinderen tot stotteren op latere leeftijd. Met behulp van de Screeningslijst voor Stotteren kan bekeken worden in hoeverre een kind het risico loopt stotteren te ontwikkelen. Als dit het geval is, is het altijd raadzaam een logopedist of stottertherapeut te raadplegen, hoe jong het kind ook is. Vroegtijdige begeleiding kan problemen op latere leeftijd voorkomen.
Ook op latere leeftijd kan logopedische behandeling van stotteren zinvol zijn.

Meer informatie over stotteren

www.stotteren.nl
www.nedverstottertherapie.nl

lid van de NVLF