Parkinson

 

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de bewegingsstoornissen het meest opvallend zijn: beven(tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen. Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kan de ziekte tegenwoordig langer onder controle worden gehouden. Zie ook: www.parkinson-vereniging.nl

Logopedische problemen die bij de ziekte van Parkinson kunnen optreden zijn:
- moeite met spreken: een zachte monotone stem, onduidelijke spraak en moeite om in hetzelfde tempo te blijven spreken, met als gevolg wisselende verstaanbaarheid.
- moeite met kauwen en slikken: slikstoornissen, zoals verslikken en traag kauwen en slikken.
- moeite met speekselbeheersing: speekselverlies als gevolg van niet tijdig wegslikken van speeksel.

Het doel van de logopedische behandeling is meestal het verbeteren van de verstaanbaarheid en de communicatie. Ook worden adviezen gegeven met betrekking tot het eten en drinken, waarbij kan worden samengewerkt met een diëtist. De familie wordt, indien gewenst, zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

ParkinsonNet

Onze praktijk is aangesloten bij het Parkinsonnet.
Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners beschikken over veel kennis over de ziekte en stemmen hun behandelingen zoveel mogelijk op elkaar af.
Zie ook: www.ParkinsonNet.nl

 

lid van de NVLF