Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum
Havendwarsweg 2a
9981 JS  Uithuizen
tel. 0595 - 433215

Lid van

Stem

We gebruiken onze stem vrijwel de hele dag. Als er iets met onze stem is kunnen we ons behoorlijk beperkt voelen in ons functioneren. Soms wordt een stemprobleem veroorzaakt door een afwijking aan de stembanden, bij voorbeeld stembandknobbels. De KNO-arts kan vaststellen of er een lichamelijke oorzaak is.
Vaak wordt een stemprobleem veroorzaakt door overbelasting van de stem of verkeerd stemgebruik.
Hierdoor kunnen belemmeringen in het stemgebruik onstaan zoals:

  • keelpijn of vermoeidheid na lang praten of zingen
  • schorheid of heesheid die lang aanhoudt of vaak terugkeert
  • het wegvallen of overslaan van de stem
  • veranderingen in toonhoogte of volume van de stem
  • 'achter adem zijn' tijdens spreken of zingen.

Sommige mensen zijn voor de uitoefening van hun beroep afhankelijk van hun stem: docenten, sportinstructeurs, telefonisten, presentatoren, acteurs, zangers.
Met name deze professionele stemgebruikers vragen veel van hun stem.
In onze praktijk zijn zowel (beroeps)sprekers als zangers welkom.
Bij zangers kan de stemtherapie zowel op de spreekstem als op de zangstem gericht zijn.
Er wordt geen zangles gegeven, wel is er regelmatig overleg met zangdocenten.

Soms is de stemtherapie gericht op herstel van de stem die beschadigd is door een stoornis of is revalidatie na een operatieve ingreep nodig. In andere gevallen kan worden volstaan met het leren de stem op een andere manier te gebruiken. In geval van een laryngectomie (verwijderen strottenhoofd) zal een geheel nieuwe manier van stemgeven aangeleerd moeten worden.

Samen met uw logopedist/stemtherapeut leert u ontdekken:

  • welke factoren van invloed zijn op uw stem
  • hoe u uw stem zo optimaal mogelijk kunt gebruiken in verschillende situaties
  • hoe u overbelasting van de stem kunt voorkomen
  • hoe u de klank van uw stem, uw stemgeluid, kunt beïnvloeden.