Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum
Havendwarsweg 2a
9981 JS  Uithuizen
tel. 0595 - 433215

Lid van

Eten & drinken

Slikstoornissen bij volwassenen
Slikstoornissen kunnen ontstaan bij neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson of ALS.
Ook na hersenletsel of na een operatie in het hoofd-halsgebied kunnen problemen ontstaan met het slikken.
De logopedist onderzoekt op welke manier het slikken een probleem vormt. Zo kan het moeilijk zijn voedsel door te slikken, of moet men door verslikken steeds hoesten tijdens eten of drinken.
Soms is nader onderzoek door KNO-arts of radioloog nodig.
De logopedist geeft oefeningen en tips om het slikproces te verbeteren. Ook adviseert ze met betrekking tot het eten en drinken; bij voorbeeld of het eten gemalen moet worden en hoe het beste hulp kan worden geboden als iemand niet meer zelfstandig kan eten.

Afwijkende mondgewoonten / OMFT
Mondademen, verkeerd slikken, interdentaal spreken (d.w.z. met de tong tussen de tanden bij bepaalde klanken) zijn afwijkende mondgewoonten die veel voorkomen. Deze gewoonten kunnen grote gevolgen hebben, o.a. voor de stand van kaken en gebit. Met behulp van OMFT (Oro Myo Functionele Therapie) wordt het spierevenwicht in de mond hersteld en leert de clíënt de tong in de juiste positie te zetten, zowel 'in rust' als bij slikken en spreken. Idealiter wordt deze behandeling gegeven vanaf een jaar of 8, na verwijzing door tandarts of orthodontist. Vaak vindt verwijzing later plaats, als de orthodontist voor of tijdens zijn behandeling verkeerd slikken vaststelt. Wanneer hier niet aan gewerkt wordt heeft de orthodontische behandeling minder kans van slagen en is er een grotere kans op terugval ná de beugel.