Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum
Havendwarsweg 2a
9981 JS  Uithuizen
tel. 0595 - 433215

Lid van

Adem

Hyperventilatie
Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor de verhoudingen tussen de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht verstoord raakt. Dit kan verschillende gevolgen hebben: ademnood, hartkloppingen, duizeligheid, tintelingen. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van verkeerd ademhalen (chronische vorm).

Vaak hangt hyperventilatie samen met spanningen. Tijdens of na een periode van zware belasting, zoals na het overlijden van een naaste of problemen op het werk, kan hyperventilatie voorkomen. Hyperventilatie kan ook uitsluitend een kwestie van verkeerd ademhalen zijn, bij voorbeeld wanneer iemand te snel en vrijwel zonder pauzes spreekt.

De logopedist leert de cliënt inzicht te krijgen in zijn adempatroon en signalen van hyperventilatie te herkennen en daar op een goede manier op te reageren. Door middel van adem- en ontspanningsoefeningen wordt gezocht naar een evenwichtig adempatroon in rust, tijdens spreken en bij lichamelijke activiteit.

COPD
COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals chronische bronchitis en longemfyseem.
COPD-patiënten kunnen last hebben van kortademigheid, een gevoel van benauwdheid, een slechte ademverdeling tijdens het spreken.
Door veel hoesten kunnen bovendien stemklachten in de vorm van heesheid ontstaan.

Wat doet de logopedist?
Met behulp van ontspannings- en ademoefeningen leert de cliënt zijn of haar ademmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, en waar mogelijk te vergroten. Door gecombineerde adem- en stemoefeningenkan men leren de stem beter te gebruiken, waardoor het spreken minder vermoeiend wordt.